+995 577 08 60 50

ქ. ბათუმი, ხახულის II შესახვევი N69, ქ. თბილისი, ნიკო ბურის N9linegeorgia fb

ლიფტები

ლიფტების სრული სახეობა ჩვენთან:
1) პანორამული.
2) სამგზავრო.
3) სატვირთო.
4) შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის.
5) სამედიცინო.